مرور برچسب

remote

فرصت همکاری در فرانسه (INRIA)

بسم الله الرحمن الرحیم شرکت DecorAR در فرانسه جهت تکمیل کادر توسعه خود بدنبال جذب نیروی متخصص در حوزه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق است. پیش نیازهای فنی اولیه به شرح زیر میباشد: - Deep Learning (proficient in Tensorflow / PyTorch) - 3D…