مرور برچسب

اشتغال با یادگیری عمیق

فرصت همکاری در فرانسه (INRIA)

بسم الله الرحمن الرحیم شرکت DecorAR در فرانسه جهت تکمیل کادر توسعه خود بدنبال جذب نیروی متخصص در حوزه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق است. پیش نیازهای فنی اولیه به شرح زیر میباشد: - Deep Learning (proficient in Tensorflow / PyTorch) - 3D…