مرور برچسب

امام رضا علیه السلام

میلاد با سعادت امام هشتم امام رضا علیه السلام بر شما مبارک

در کوی رضا سرود جان می شنوم آواز پر فرشتگان می شنوم بنشسته به هر کرانه پاکان به دعا لبیک خدا از آن میان می شنوم السلام ای حضرت سلطان عشق یا علی موسی الرضا ای جان عشق السلام ای بهر عاشق سرنوشت السلام ای تربتت باغ بهشت سلام…